Pieśni ludowe Lachów sądeckich, Lachów limanowskich, Lachów szczy...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Pieśni ludowe Lachów sądeckich, Lachów limanowskich, Lachów szczyrzyckich, Pogórzan, górali łącko-kamienickich, górali piwniczańskich, Zagórzan Adamczyk, Jadwiga (wybór, wstęp, opracowanie)
Szurmiak-Bogucka, Aleksandra (konsultacja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adamczyk Jadwiga Uzupełnienie: wybór, wstęp i opracowanie Jadwiga Adamczyk; konsultacja etnomuzykologiczna Aleksandra Szurmiak-Bogucka Obsada instrumentalna: głos z podpisanym tekstem

Data wydania:

2002

Miejsce wydania:

Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Małopolskiego Centrum Kultury Sokół

ISBN:

8385753591

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 24191 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 64 strony. Zawiera pieśni pochodzące z archiwum muzycznego Działu Kultury Ludowej Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” (z wywiadów terenowych oraz prac dyplomowych absolwentów I Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu), a częściowo z zapisów sporządzonych w czasie Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w latach pięćdziesiątych. W publikacji zamieszczono erratę oraz podziękowania Instytutowi im. Oskara Kolberga w Poznaniu za zgodę na wykorzystanie fragmentów tomu nr 44 i 45 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga pt. Góry i Podgórze. Teksty utworów podano również poza zapisem nutowym.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.