Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści Adrjański, Zbigniew (zebrał, opracowanie)
Merkur, Maciej (projekt okładki)
Miłaszewska, Maria Magdalena (redakcja)
Piaścik, Stanisław (redakcja)
Łątkowska, Mirosława (redakcja)
Błaszczyk, Maria (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adrjański Zbigniew

Data wydania:

1994

Miejsce wydania:

Warszawa: Bellona

Miejsce druku:

Toruń: Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex

ISBN:

9788311121683

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S278

Infomacje

Śpiewnik ma na celu zebranie i przypomnienie różnorodnych pieśni i piosenek niegdyś śpiewanych po domach. Autor zastosował zasadę chronologii przy prezentowaniu pieśni narodowych i ojczystych. W śpiewniku znalazły się także utwory lżejszego i popularnego rodzaju, których zadaniem jest malować dawny obyczaj, folklor i historię. Piosenka ma tu czasem charakter dokumentu epoki, jest obrazkiem rodzajowym czy wzruszającym świadectwem czasu. Śpiewnik zawiera zapis nutowy, teksty pieśni i piosenek oraz obszerne komentarze z szerokim kontekstem historycznym, obyczajowym i moralnym.

Elementy dodatkowe

Płyta CD.