Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści Adrjański, Zbigniew (zebrał, opracowanie)
Merkur, Maciej (projekt okładki)
Grzegorkiewicz, Jerzy (opracowanie graficzne)
Miłaszewska, Maria Magdalena (redakcja)
Piaścik, Stanisław (redakcja)
Łątkowska, Mirosława (redakcja, korekta)
Tomczak, Barbara (korekta)
Błaszczyk, Maria (redakcja techniczna) Oznaczenie autora wg wydawcy: Adrjański Zbigniew Uzupełnienie: zebrał, opracował Zbigniew Adrjański; projekt okładki Maciej Merkur; projekt stron rozdziałowych Jerzy Grzegorkiewicz; redaktor prowadzący Maria Magdalena Miłoszewska; redakcja Stanisław Piaścik, Mirosława Łątkowska; korekta Barbara Tomczak, Mirosława Łątkowska; redaktor techniczny Maria Błaszczyk

Data wydania:

1994 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa: Bellona

Miejsce druku:

Toruń: Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex

ISBN:

9788311121683

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S278

Infomacje

Śpiewnik ma na celu zebranie i przypomnienie różnorodnych pieśni i piosenek niegdyś śpiewanych po domach. Autor zastosował zasadę chronologii przy prezentowaniu pieśni narodowych i ojczystych. W śpiewniku znalazły się także utwory lżejszego i popularnego rodzaju, których zadaniem jest malować dawny obyczaj, folklor i historię. Piosenka ma tu czasem charakter dokumentu epoki, jest obrazkiem rodzajowym czy wzruszającym świadectwem czasu. Śpiewnik zawiera zapis nutowy, teksty pieśni i piosenek oraz obszerne komentarze z szerokim kontekstem historycznym, obyczajowym i moralnym.

Elementy dodatkowe

Płyta CD.