Album Towarzystwa Muzycznego we Lwowie za rok 1862

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Album Towarzystwa Muzycznego we Lwowie za rok 1862

Rok wydania:

1862

Miejsce wydania:

Lwów: Towarzystwo Muzyczne

Miejsce druku:

Wiedeń: Seemann

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska ze starego zbioru 65

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 23 stron o wymiarach 34 na 27 cm. Publikacja ukazała się nakładem wydawcy.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.