W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon) Barański, Franciszek (układ)
Barański, Stefan (układ)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki)
Wiśniewska, Danuta (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Barański Franciszek, Barański Stefan Obsada instrumentalna: fortepian lub akordeon z podpisanym tekstem

Data wydania:

1956

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

październik 1956

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2515

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5839 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z dwóch części. Pierwsza, w której zamieszczone są zapisy muzyczne liczy 34 strony oraz dwustronicowy spis treści. Druga zawierająca teksty kolędy obejmuje 35 stron. Publikacje oddano do druku 10 września 1956 r.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.