W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon) Barański, Franciszek (opracowanie)
Barański, Stefan (opracowanie)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Barański Franciszek, Barański Stefan Obsada instrumentalna: fortepian lub akordeon z podpisanym tekstem

Data wydania:

1959 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

2

Data druku:

sierpień 1959

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3746

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5842 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z dwóch części. Pierwsza, w której zamieszczone są zapisy muzyczne liczy 34 strony oraz dwustronicowy spis treści. Druga zawierająca teksty kolędy obejmuje 35 stron. Publikacje oddano do druku 26 czerwca 1959 r.

Dostępna kopia cyfrowa publikacji posiada odmienny znak wydawniczy (PWM 2515) w stosunku do opisywanej publikacji. Zawartość kolejnych wydań jest identyczna, stąd digitalizacji poddane zostały tylko elementy zmienne: okładka, strona tytułowa, odwrocie strony tytułowej oraz dwie ostanie strony. Znak wydawniczy wydania drugiego to: PWM 3746. Wzorcowa kopia cyfrowa dla tej publikacji to kopia druku muzycznego o sygnaturze 5839 I musicalia.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.