W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon) Barański, Franciszek (opracowanie)
Barański, Stefan (opracowanie)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Barański Franciszek, Barański Stefan Obsada instrumentalna: fortepian lub akordeon z podpisanym tekstem

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wydanie:

4

Data druku:

wrzesień 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 5481

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5862 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z dwóch części. Pierwsza, w której zamieszczone są zapisy muzyczne liczy 34 strony oraz dwustronicowy spis treści. Druga zawierająca teksty kolędy obejmuje 35 stron. Publikacje oddano do druku 4 lipca 1966 r.

Dostępna kopia cyfrowa publikacji posiada odmienny znak wydawniczy (PWM 2515) w stosunku do opisywanej publikacji. Zawartość kolejnych wydań jest identyczna, stąd digitalizacji poddane zostały tylko elementy zmienne: okładka, strona tytułowa, odwrocie strony tytułowej oraz dwie ostanie strony. Znak wydawniczy wydania czwartego to: PWM 5481. Wzorcowa kopia cyfrowa dla tej publikacji to kopia druku muzycznego o sygnaturze 5839 I musicalia.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.