Przez pole, przez las: 25 piosenek wojskowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Przez pole, przez las: 25 piosenek wojskowych Bednarowicz, Jędrzej (wybór, opracowanie)
Kowalczyk, Henryka (redakcja)
Opałka, Roman (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bednarowicz Jędzrej Obsada instrumentalna: 3 głosy równe z towarzyszeniem fortepianu

Data wydania:

1966

Miejsce wydania:

Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Data druku:

marzec 1966

Miejsce druku:

Warszawa: Zakład Wydawniczy Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 794

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 99 stron o wymiarach 29 na 21 cm. Zawiera 25 pieśni i piosenek wojskowych.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.