Adelajda: poezja Mattihsona z tekstem polskim, włoskim i niemieck...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Adelajda: poezja Mattihsona z tekstem polskim, włoskim i niemieckim: op. 46 Tytuł oryginalny: Adelaida: poezyja Mattihsona z textem polskim, włoskim i niemieckim: op. 46 Beethoven, Ludwik van (muzyka)
Matthisson, Friedrich von (słowa)
Kowalski, Franciszek (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Beethoven Ludwig van Uzupełnienie: muzyka Ludwig van Beethovena; tłumaczenie polskie Franciszka Kowalskiego Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1855 (około)

Miejsce wydania:

Kijów: Kocipiński, Antoni

Znak wydawniczy:

A. K. 110

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 12 stron.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.