Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik

Zgłoszenie do artykułu: Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik Bekier, Elżbieta (opracowanie)
Witlin, Jerzy (redakcja)
Toepfer, Stanisław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bekier Elżbieta Obsada instrumentalna: linia melodyczna z podpisanym tekstem

Data wydania:

lipiec 1952

Miejsce wydania:

Warszawa: Książka i Wiedza

Data druku:

1952

Miejsce druku:

Warszawa: Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S50

Infomacje

Publikacja powstała w zamyśle twórców po to „by pieśń stała się wiernym i nieodłącznym towarzyszem naszej młodzieży w jej walce o lepszą i piękniejszą przyszłość, w jej walce o pokój i socjalizm”. O wyborze utworów do repertuaru decydowała przede wszystkim ich wartość ideowo-wychowawcza oraz muzyczna. Wielokrotnie autorzy napotykali trudność z pozyskaniem materiałów, dlatego już w przedmowie zespół zwrócił uwagę na możliwe braki i niedociągnięcia w niniejszym opracowaniu. Udało się jednak wyraźnie podzielić śpiewnik na rozdziały ze względu na tematykę.

Część pierwsza:

– Hymny,

– Pieśni o kraju,

– Budujemy radosną przyszłość – obejmuje młodzieżowe pieśni polskie, radzieckie i niektórych krajów demokracji ludowej, odzwierciedlające ideologię młodzieży postępowej walczącej o pokój i budującej ustrój sprawiedliwości społecznej;

– Kiedy razem się zbierzemy – zawiera utwory posiadające charakter okolicznościowy;

Część druga:

– Za naszą wolność i waszą – pieśni umieszczone są w porządku chronologicznym: pieśni rewolucyjne, żołnierskie i partyzanckie, nawiązujące do tradycji walk o wyzwolenie społeczne i narodowe;

Wersje muzyczne międzynarodowych utworów rewolucyjnych przytoczono na podstawie zbiorów pieśni proletariackich wydanych w czterech językach w Moskwie w 1934 r. przez Państwowe Wydawnictwo Muzyczne oraz na podstawie źródeł polskich, francuskich i hiszpańskich.

Warianty muzyczne i literackie pieśni ludowych polskich są częściowo podane według opracowania Oskara Kolberga, częściowo zaś opierają się na takich wydawnictwach jak: „Śpiewamy piosenki” Bronisława Rutkowskiego oraz „Pieśni Podhala” Mierczyńskiego i innych.

Pieśni radzieckie oraz pozostałe zagraniczne utwory opublikowane zostały na podstawie oryginalnych materiałów, wydanych w tych krajach. Niektóre z pieśni radzieckich przedrukowane zostały ze zbiorku: „25 pieśni radzieckich” pod redakcją dr Zofii Lissy.

Opracowania 2-głosowe pieśni, przy których umieszczone jest nazwisko kompozytora następujące po słowie „muzyka”, są opracowaniami kompozytora lub też układami autora śpiewnika, opartymi na oryginalnej harmonii. Pieśni, przy których obok nazwiska kompozytora figuruje słowo „melodia”, pieśni popularne nieznanych autorów oraz pieśni ludowe zostały opracowane przez autora śpiewnika.

Aby wiernie odtworzyć charakter pieśni propagandowej o polityczno-społecznym wydźwięku, opracowanie merytoryczne utworów z publikacji „Niech rozbrzmiewa wolny śpiew” jest wierne oryginałowi i pozbawione elementów wulgaryzacji oraz neutralizacji.

Dostęp