Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę

Zgłoszenie do artykułu: Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę Bielski, Franciszek (muzyka)
Wiśniewski, Augustyn (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bielski Franciszek, Wiśniewski Augustyn Obsada instrumentalna: duża orkiestra dęta

Seria:

Biblioteka Zespołów Instrumentalnych Centralnej Międzyorganizacyjnej Komisji Repertuarowej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, 31

Biblioteka Orkiestr Dętych, 35

Data wydania:

1951 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1951

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne 3

Znak wydawniczy:

PWM 551

Postać zapisu:

partytura i 16 głosów instrumentalnych

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1951 : 230

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 16 stron i 16 kart luźnych w obwolucie o wymiarach 25 na 18 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.