Ajelet córka Jeftego: opera-misterium w jednym akcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ajelet córka Jeftego: opera-misterium w jednym akcie Tytuł oryginalny: Ayelet Jephthah’s Daughter: mistery-opera in one act Bloch, Augustyn (autor)
Iwaszkiewicz, Jarosław (libretto)
Bruchnalski, Janusz (projekt okładki)
Topolnicka, Ewa (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bloch Augustyn, Iwaszkiewicz Jarosław Uzupełnienie: muzyka Augustyn Bloch; libretto Jarosław Iwaszkiewicz; tłumaczenie na angielski Karol Jakubowicz

Data wydania:

1968

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

wrzesień 1968

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 6622

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 18314 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się 64 stron w obwolucie o wymiarach 31 na 24. Oddany do druku 9 sierpnia 1968 r. Zawiera wstęp oraz tekst utworu w języku polskim i angielskim.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.