Andrzej Zaucha – krótki szczęśliwy żywot...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Andrzej Zaucha – krótki szczęśliwy żywot... Bogdanowicz, Małgorzata (autor)
Bogdanowicz, Tomasz (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bogdanowicz Małgorzata, Bogdanowicz Tomasz

Data wydania:

1994

Miejsce wydania:

Warszawa: „Elbo”; Kraków: Wytwórnia Trele-dysków „Słowik i spółka”

Wydanie:

2

ISBN:

83-901285-0-0

Typ publikacji:

pamiętnik

Infomacje

Książka-pamiętnik o tragicznie zmarłym piosenkarzu. Autorami wspomnień są członkowie rodziny, przyjaciele, muzycy, piosenkarze, aktorzy i sportowcy. Książka bogato ilustrowana zdjęciami z wydarzeń estradowych oraz życia prywatnego artysty.