No i masz tu, babo placek…

Zgłoszenie do artykułu: No i masz tu, babo placek…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

No i masz tu, babo placek… Bogoslovskij, Nikita Vladimirovič (muzyka)
Bachnov, Vladlen Efimovič (słowa)
Kostjukovskij, I. (słowa)
Zawadzki, Stefan (tłumaczenie)
Kubicki, Zdzisław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bogosławski Nikita Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1951

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej

Data druku:

listopad 1951

Miejsce druku:

Łódź: Zakłady Graficzne MON

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 15743 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 4 stron o wymiarach 30 na 20 cm. Oddany do druku 5 czerwca 1951 r. Tytuł odmienny: Vot kakoe položenie.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.