10 pieśni szkolnych

Zgłoszenie do artykułu: 10 pieśni szkolnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

10 pieśni szkolnych Bojakowski, Paweł Roman (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bojakowski Paweł Obsada instrumentalna: chór męski lub żeński

Data wydania:

1947 (data prawdopodobna)

Miejsce druku:

Włocławek: Drukarnia Diecezjalna

Postać zapisu:

głosy wokalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5815 I musicalia

Infomacje

Drukarnia muzyczna obejmujący 20 stron o wymiarach 16 na 22 cm. Utwory prezentowane w publikacji zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.