Śpiąca królewna: bajka

Zgłoszenie do artykułu: Śpiąca królewna: bajka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiąca królewna: bajka Borodin, Aleksander (muzyka, słowa)
Hoffman, Stanisława (opracowanie)
Hoffman, Jan (opracowanie)
Ficowski, Jerzy (tłumaczenie)
Olszak, Eugeniusz (projekt okładki)
Kozarynowa, Zofia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Borodin Aleksander Uzupełnienie: muzyka i słowa Aleksander Borodin; do druku przygotowali Stanisława i Jan Hoffmanowie; przekład z rosyjskiego Jerzy Ficowski Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Pieśni, Które Lubimy, 26

Data wydania:

1957

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

kwiecień 1957

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2658

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1957 : 320

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 8 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Oddany do druku 27 marca 1957 r. Zawiera tekst utworu w języku polskim i rosyjskim. Wariant tytułu: Spâšaâ knâžna. Na ostatniej stronie zamieszczono biogram, zdjęcie kompozytora oraz komentarz dotyczący pieśni.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.