Śpiewnik pieśni patriotycznej

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewnik pieśni patriotycznej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

Ballada o Janku Wiśniewskim

Dowgiałło, Krzysztof
Kazik na Żywo

Dowgiałło, Krzysztof

Białe róże

Słobódzki, Mieczysław

Lankau, Jan
Wroczyński, Kazimierz

Bogurodzica

nieznany
Bursa, Stanisław

nieznany

Boże, coś Polskę

Kaszewski, Jan Nepomucen
Solié, Jean Pierre

Feliński, Alojzy
Górecki, Antoni
nieznany

Czerwone maki na Monte Cassino

Schuetz, Alfred Longin

Konarski, Feliks

Hej, chłopcy, bagnet na broń

Krahelska, Krystyna Irena

Krahelska, Krystyna Irena

Hej, do apelu

Nowowiejski, Feliks

Charszewski, Ignacy

Jedzie na Kasztance

Pomarański, Zygmunt
nieznany
Biernacki, Wacław

Biernacki, Wacław

Marsz Polonia

Wybicki, Józef
Anczyc, Władysław Ludwik
nieznany

Marsz Żuawów

nieznany
Moniuszko, Stanisław

Wolski, Włodzimierz
nieznany

Marsz lwowskich dzieci

Fall, Leo

nieznany

Marsz strzelców

Anczyc, Władysław Ludwik

Anczyc, Władysław Ludwik
Czyżowski, Kazimierz Andrzej

Mazurek Dąbrowskiego

nieznany
Ogiński, Michał Kleofas

Wybicki, Józef

Modlitwa obozowa

Kowalski, Adam

Kowalski, Adam

Odważny Polak na marsowym polu

Leszel, F.
nieznany

Witwicki, Stefan
nieznany

Ojczyzno ma...

Dąbrowski, Karol

Dąbrowski, Karol

Orlątko

Emski
nieznany

Oppman, Artur

Pierwsza Brygada

nieznany
Słobódzki, Mieczysław

Biernacki, Tadeusz
Hałaciński, Andrzej Tadeusz

Pierwsza kadrowa

nieznany

Ostrowski, Tadeusz
Łęcki, Wacław Kazimierz

Pieśń Konfederatów Barskich

Kurylewicz, Andrzej

Słowacki, Juliusz

Pieśń o wolności

Kurpiński, Karol
nieznany
Kamiński, Jan Nepomucen

Kamiński, Jan Nepomucen

Pułkownik Kula-Lis

Kowalski, Adam

Kowalski, Adam

Rota

Nowowiejski, Feliks

Konopnicka, Maria
nieznany

Solidarność

Markowski, Stanisław

Narbutt, Jerzy

Święta miłości

Sowiński, Wojciech

Krasicki, Ignacy

Trzeci Maj

nieznany
Chopin, Fryderyk
Klukowski, Józef Tadeusz

Suchodolski, Rajnold
nieznany

Warszawianka

Kurpiński, Karol
Prosnak, Jan

Delavigne, Kazimierz
Sienkiewicz, Karol Kazimierz

Wojenka

nieznany

nieznany
Gwiżdż, Feliks

Wszystko, co nasze

Drahonowska-Małkowska, Olga
nieznany
Szopski, Felicjan

Kozielewski, Ignacy
Drahonowska-Małkowska, Olga
Małkowski, Aleksander
nieznany

Z dymem pożarów

Nikorowicz, Józef
nieznany
Prosnak, Jan

Ujejski, Kornel

Żeby Polska była Polską

Korcz, Włodzimierz

Pietrzak, Jan

Zielona WRONa

Baluch, Jacek
Bryniarski, Krzysztof
Klich, Bogdan

Więcej...