Walc: op. 39 nr 15

Zgłoszenie do artykułu: Walc: op. 39 nr 15

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Walc: op. 39 nr 15 Brahms, Johannes (muzyka)
Sarnowicz, Wanda (słowa)
Kisza, Stanisław (opracowanie muzyczne)
Negrusz, Krystyna (redakcja)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Brahms Jan, Sarnowicz Wanda Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Tytuł:

Humoreska Dworzak, Antoni (muzyka)
Haraschin, Zofia (słowa)
Kisza, Stanisław (opracowanie muzyczne)
Negrusz, Krystyna (redakcja)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dworzak Antoni, Haraschin Zofia Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Tytuł:

Poemat Fibich, Zdenko (muzyka)
Ritter, Karl (słowa)
Kisza, Stanisław (opracowanie muzyczne)
Negrusz, Krystyna (redakcja)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Fibich Zdenko, Ritter Karl Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Seria:

Rewelersi Śpiewają, 7

Data wydania:

1958 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

listopad 1958

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 3337

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1958 : 317

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 20 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 6 października 1958 r. Na ostatniej stronie zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–6.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.