Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych Brzozowski, Korneliusz (opracowanie muzyczne)
Siemiątkowski, Wacław (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Brzozowski Korneliusz Obsada instrumentalna: głos z podpisanym tekstem

Część:

Z. 2

Data wydania:

1937

Miejsce wydania:

Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych

Miejsce druku:

Lwów: Drukarnia Jana Żydaczewskiego

Postać zapisu:

głos wokalny

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 7323 II musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 48 stron o wymiarach 21 na 15 cm. Zawiera 50 jednogłosowych piosenek dla dzieci z przedszkola i niższych klas szkoły powszechnej. Na ostatniej stronie wykaz śpiewników Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych we Lwowie.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.