Bogurodzica: starożytna pieśń polska

Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica: starożytna pieśń polska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bogurodzica: starożytna pieśń polska Bursa, Stanisław (harm.)
Bukowski, Jan (opracowanie graficzne) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bursa Stanisław Obsada instrumentalna: chór mieszany z organami

Data wydania:

1910

Miejsce wydania:

Kraków: Krakowski Związek Okręgowy Towarzystwa Sztuki Ludowej

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1978 : 181/21

Biblioteka Jagiellońska 2802 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 11 stron. Wydany nakładem Krakowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej. Klisze wykonał zakład K. Zadrazila.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.