Garść pieśni

Zgłoszenie do artykułu: Garść pieśni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Garść pieśni Bursa, Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bursa Stanisław Uzupełnienie: spisał Stanisław Bursa Obsada instrumentalna: chór męski a capella

Data wydania:

1914

Miejsce wydania:

Kraków

Miejsce druku:

Lwów: A. Andrejczyn (litografia), A. Przyszlak (litografia); Kraków: K. Rogalski (litografia)

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5046 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 256 stron (partytura: 248 stron) o wymiarach 13 na 21 cm. Wydawca nieznany. Informacja o drukarniach uzupełniona według katalogu kartkowego druków muzycznych BJ. Litografia do strony 128: A. Andrejczyn i A. Przyszlak od strony 128: K. Rogalski. W publikacji występuje błąd w paginacji: numer 128 powtórzony. Na stronie tytułowej zamieszczono rękopis.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.