Nauczyciel śpiewu: zupełny zbiór przepisów teoretycznych i ćwicze...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nauczyciel śpiewu: zupełny zbiór przepisów teoretycznych i ćwiczeń na wszystkie głosy jako to: sopran, mezzo-sopran, alt, tenor, baryton i bas: do nauki śpiewu niezbędnych, zastosowany do użytku uczniów poczynających i wykształceńczych Buss, Fryderyk (opracowanie)
Sikorski, Józef (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Buss Fryderyk, Sikorski Józef Uzupełnienie: opracowane przez Fryderyka Busse; z piątego wydania na język polski przełożony przez Józefa Sikorskiego

Data wydania:

1859 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa: Gustaw Gebethner i Spółka

Wydanie:

2, poprawione i wieloma dopełnieniami zbogacone

Miejsce druku:

Warszawa: Władysław Otto (litografia)

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska

Infomacje

Publikacja obejmująca 60 stron. Wydana nakładem Gustawa Gebethnera i Spółki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.