Polska pieśń ludowa: wybór

Zgłoszenie do artykułu: Polska pieśń ludowa: wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Polska pieśń ludowa: wybór Bystroń, Jan Stanisław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Bystroń, Jan Stanisław

Data wydania:

1945

Miejsce wydania:

Chicago: Rada Polonii Amerykańskiej

Data druku:

1946

Miejsce druku:

Chicago: Dziennik Związkowy

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” S18

Infomacje

Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Rady Polonii Amerykańskiej. Publikacja zawiera dedykacje: „Druk tej książki umożliwiony ofiarnością Amerykanów przez Radę Polonii Amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki.” Autor przygotował specjalny wstęp pt. „Pieśń ludowa w Polsce”, w którym podał jej najważniejsze cechy zewnętrzne, zwrócił uwagę na artyzm, dokonał odpowiedniej klasyfikacji utworów, wskazał na związek z historią i kulturą narodu, a także uwypuklił zagraniczne zapożyczenia. Obok obszernego wstępu, Jan Stanisław Bystroń załączył do śpiewnika obszerną bibliografię piśmiennictwa związanego z pieśnią ludową. Spis obejmuje wybór materiałów, z których korzystał w trakcie badań.

Selekcja oraz dobór tekstów w publikacji przeciwstawiła się ówczesnemu zwyczajowi zamieszczania w wydawnictwach z pieśniami tekstów najbardziej odpowiadających literackim gustom publiczności. Efektem takich manipulacji były śpiewniki ze sztucznie zrekonstruowanym, zmienionym, upiększonym repertuarem, który nie oddawał prawdziwych cech utworów ludowych. „Polska pieśń ludowa : wybór” to publikacja obejmująca charakterystyczne walory twórczości ludu, bez ingerencji, opuszczeń bądź uzupełnień. Każdy tekst został określony terytorialnie, a obszerny komentarz obejmuje informacje związane z genezą danego dzieła, jego pierwowzorem oraz prawdopodobną wędrówką.

Układ pieśni:

– Pieśni obrzędowe – obejmują tematykę związaną z tradycją i kulturą ludu np. utwory weselne, oczepinowe, pogrzebowe, odpustowe, świąteczne – 50 tekstów;

– Pieśni powszechne – takie dzieła mogą być śpiewane wszędzie, przez każdego, bez względu na czas – 36 tekstów;

– Pieśni zawodowe – ściśle łączą się z grupą społeczną wykonującą konkretny zawód np. pieśni górników, pasterzy, rolników – 16 tekstów.

Błędna paginacja – po stronie 83, następuje strona 86.

Dostęp