Polska pieśń ludowa: wybór

Zgłoszenie do artykułu: Polska pieśń ludowa: wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A wyjrzyjże pacholiku za ten nowy dwór

A za lasem, wołki moje

Bóg zapłać

Brat broni siostry

Cesarzówna na wojnie

Cztery lata wierniem służył

Dzieciobójczyni

Dziewczyna gubi wołki

Dziewczyna zaklęta w drzewo

Flisaczek płynie do Torunia

Gdzieżeś bywał, czarny baranie?

Rogoszówna, Zofia

Górnik z Westfalii

Gregorianki

Hero i Leander

Idzie żołnierz borem, lasem

nieznany

nieznany

Jabłoneczka

Jaś zdobywa Lwów

Jasio konie poił, Kasia wodę brała

Kąpała sie Kasia w morzu

Kiedy będzie słońce i pogoda

Klucz od serdeczka

Kolęda o złotym kielichu

Kołysanki

Kot w ostrogach stuka w pokoju

Król Lear

Król i krakowianka

Kusy Jan

Łado

Leć głosie po rosie

Lipeńka

Maik

Marne życie złodziejskie

Na Czerwone Morze

Na szewców

Nie chcę do klasztoru

Nie są to ptaszkowie, tylko kawalerowie

Ożeniłem się na Mazowszu

Pan Wiśniewski zabija żonę i dzieci

Pan rozbił dzban

Pani pana zabiła

Pieśń dziękczynna po obiedzie weselnym

Pieśń o chmielu

Pieśń o tumulcie toruńskim 1724 r.

Pieśń zmowiaków

Pieśni dożynkowe

Podkoziołek

Podolanka

Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej

Posag Kujawianki

Prosto mego okieneczka wyrosła mi jabłoneczka

Przepióreczka pstra, troje dziatek ma

Przyjechali deputaci z wojny

Siedzi sobie zając pod miedzą

nieznany

nieznany

Służyłem u pana

nieznany

Stan górnika

Szła sierota po wsi, obsiedli ją źli psi

Trójziele

W Czersku na złym piwsku

W polu stać, w polu nocować

Wołoszyn owce rozproszył

Za Jasiem do Śląska

Zabujały białe łabędzie na wodzie

Żale sieroty

Zarosła mi do dziewczyny droga

Zbójnik zabija żonę

Żur

Więcej...
Dostęp