Zgłoszenie do artykułu: Wołyń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wołyń Cechmistruk, Jerzy (wybór)
Hławiczka, Karol (opracowanie, redakcja serii)
Lipiński, St. (tłumaczenie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cechmistruk Jerzy, Hławiczka Karol, Lipiński St. Uzupełnienie: pieśni wybrał Jerzy Cechmistruk; na 2 i 3 głosy opracował Karol Hławiczka; teksty pieśni przetłumaczył na język polski St. Lipiński. Obsada instrumentalna: 2 i 3 głosy z podpisanym tekstem

Seria:

Biblioteczka Pieśni Regionalnych, 15

Data wydania:

1937 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Miejsce druku:

Katowice: Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc] 1947 : 781

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 32 strony o wymiarach 17 na 12 cm. Nakładem i drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej. Zawiera 19 pieśni z Wołynia. Testy utworów zamieszczone również poza zapisem nutowym. Na ostatniej stronie widnieje spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–15.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.