Miesiąc Marii w pieśniach: 31 pieśni do Matki Boskiej: op. 67

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Miesiąc Marii w pieśniach: 31 pieśni do Matki Boskiej: op. 67 Tytuł oryginalny: Miesiąc Maryi w pieśniach: 31 pieśni do Matki Boskiej: op. 67 Chlondowski, Antoni (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chlondowski Antoni Obsada instrumentalna: 2 głosy równe z towarzyszeniem organów

Data wydania:

1937 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Przemyśl: Salezjańska Szkoła Organistów; Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie

Miejsce druku:

Warszawa: Salezjańska Szkoła Rzemiosła, Dział Grafiki, Fletnia (litografia)

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2740 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący zeszyt 1 (16 pieśni) oraz zeszyt 2 (15 pieśni). Wydany nakładem Salezjańskiej Szkoły Organistów. Skład główny: Wydawnictwa Salezjańskie. Data wydania przyjęta z Katalogu Biblioteki Jagiellońskiej.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.