Leksykon polskich pisarzy muzycznych XX wieku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Leksykon polskich pisarzy muzycznych XX wieku Chmielewska, Małgorzata (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chmielewska Małgorzata

Data wydania:

2008

Miejsce wydania:

Wołomin: Wydawnictwo Polskie

ISBN:

9788392268420

Typ publikacji:

leksykon

Infomacje

Pierwsza na polskim piśmiennictwie muzycznym praca dokumentująca współczesne życie muzyczne i jego historię. Zawiera biogramy librecistów, scenarzystów, autorów tekstów piosenek oraz popularyzatorów muzyki, m.in. Ernesta Brylla, Jerzego Jurandota, Jacka Korczakowskiego, Antoniego Marianowicza, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, a także Mateusza Święcickiego.