Melodie taneczne Powiśla

Zgłoszenie do artykułu: Melodie taneczne Powiśla

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Melodie taneczne Powiśla Chorosiński, Jan (zebrał, opracowanie)
Chybiński, Adolf (przedmowa)
Makarewicz, Maciej (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chorosiński Jan, Chybiński Adolf Uzupełnienie: zebrał i objaśnieniem zaopatrzył Jan Chorosiński; przedmowę napisał prof. dr Adolf Chybiński Obsada instrumentalna: linia melodyczna

Data wydania:

1949

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Postać zapisu:

książka

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5186 II musicalia

Infomacje

Publikacja obejmująca 90 stron o wymiarach 21 na 15 cm. Zwiera melodie jednogłosowe tańców oraz teksty do śpiewu. Tytuł i przedmowa także w języku francuskim. Wariant tytułu w języku francuskim: Mélodies populaires du Powiśle.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.