...similes esse bestiis

Zgłoszenie do artykułu: ...similes esse bestiis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

...similes esse bestiis Chyrzyński, Marcel (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Chyrzyński Marcel Obsada instrumentalna: chór mieszany a cappella

Data wydania:

2000

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Znak wydawniczy:

PWM 10067

ISBN:

8322406576

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 2000 : 2495/19 (303)

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 16 stron. Dodatkowo wykaz kompozycji autora na dwóch luźnych stronach. Incipit utworu: Probat eos Deus. Utwór skomponowano w 1997 r. Publikacja zawiera życiorys i bibliografię utworów Marcela Chyrzyńskiego w języku polskim i angielskim.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.