Tysiąc lat: marsz koncertowy

Zgłoszenie do artykułu: Tysiąc lat: marsz koncertowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Tysiąc lat: marsz koncertowy Cichoń, Adam Oznaczenie autora wg wydawcy: Cichoń Adam Obsada instrumentalna: orkiestra dęta

Tytuł:

Pierwszy zryw: marsz koncertowy Tytuł oryginalny: Cichoń Adam Cichoń, Adam Obsada instrumentalna: orkiestra dęta

Seria:

Utwory na Orkiestrę Dętą, 9

Data wydania:

1964

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Postać zapisu:

partytura i głosy instrumentalne

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1965 : 328 ; 1965 : 330

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 47 stron partytury o wymiarach 25 na 35 cm oraz 81 luźnych kart głosów w obwolucie o wymiarach 20 na 25 cm.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.