Górom, dolinom: łemkowskie śpiewanie

Zgłoszenie do artykułu: Górom, dolinom: łemkowskie śpiewanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Górom, dolinom: łemkowskie śpiewanie Cisowski, Bartłomiej (redakcja, ilustracje)
Janik, Marcin (redakcja, opracowanie graficzne)
Truś, Radosław (redakcja)
Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” (instytucja sprawcza) Obsada instrumentalna: linia melodyczna

Data wydania:

2003

Miejsce wydania:

Bielsko-Biała: Stowarzyszenie „Olszówka”

ISBN:

839161624X

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 24202 II musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 34 strony. Muzyka i teksty piosenek pochodzą ze zbiorów Radosława Trusia. Fotografii użyczyli: Jacek Zachara, Radosław Truś, Marcin Janik. Druk publikacji został dofinansowany przez Fundację Forda i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.