Ten jeden ton

Zgłoszenie do artykułu: Ten jeden ton

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ten jeden ton Cornelius, Peter (słowa, muzyka)
Kozarynowa, Zofia (tłumaczenie)
Mianowski, Lucjan (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja)
Hoffman, Jan (opracowanie)
Hoffman, Stanisława (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Cornelius Peter Uzupełnienie: muzyka i słowa Peter Cornelius; do druku przygotowali Stanisława i Jan Hoffmanowie; tłumaczenie z niemieckiego Krystyna Jaworska Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Pieśni, Które Lubimy: mała antologia liryki wokalnej, 68

Data wydania:

1963 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

maj 1963

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 4987

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1963 : 221

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony o wymiarach 31 na 24 cm. Oddany do druku 22 lutego 1963 r. Zawiera tekst utworu w języku polskim i niemiecki. Wariant tytułu: Ein ton. Incipit utworu: Ten jeden ton, cudowny ton. Na ostatniej stronie publikacji znajduje się informacja o kompozytorze, jego fotografia oraz komentarz dotyczący utworu.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.