Akt 2. Aria Leńskiego

Zgłoszenie do artykułu: Akt 2. Aria Leńskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Akt 2. Aria Leńskiego Tytuł oryginalny: Akt 2. Arja Leńskiego Czajkowski, Piotr Iljicz (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czajkowski Piotr Obsada instrumentalna: tenor z fortepianem

Seria:

Opera: najpiękniejsze arie do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu, Eugeniusz Oniegin: opera w 3-ch aktach

Data wydania:

1922 (copyright)

Miejsce wydania:

Warszawa, Kijów: Leon Idzikowski

Miejsce druku:

Warszawa: Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich

Znak wydawniczy:

24067a

Znak wydawniczy:

L. 7017 I.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 9543 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 7 stron. Zawiera tekst utworu w języku polskim, niemieckim, rosyjskim. Wariant tytułu: Už polnoč’ blizitsja. Incipit utworu: Dochodzi północ. Na stronie tytułowej widnieje zapis: Édition P. Jurgenson.