Na balu: op. 38 nr 3

Zgłoszenie do artykułu: Na balu: op. 38 nr 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na balu: op. 38 nr 3 Czajkowski, Piotr Iljicz (muzyka)
Tołstoj, Aleksy (słowa)
Lewin, Leopold (tłumaczenie)
Hoffman, Stanisława (przygotowanie do druku)
Hoffman, Jan (przygotowanie do druku)
Olszak, Eugeniusz (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czajkowski Piotr Iljicz Uzupełnienie: muzyka Piotr Czajkowski; słowa Aleksy Tołstoj; przełożył z rosyjskiego Leopold Lewin Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Pieśni, Które Lubimy, 14

Data wydania:

1956

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

październik 1956

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 2370

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

dodatek muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1957 : 11

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 30 na 21 cm. Zawiera tekst utworu w języku polskim i rosyjskim. Wariant tytuły: Sred’ šumnogo bala. Na 4 stronie zamieszczono notę o kompozytorze.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.