Hosanna: zbiorek pieśni kościelnych dla użytku młodzieży szkół śr...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hosanna: zbiorek pieśni kościelnych dla użytku młodzieży szkół średnich, seminariów nauczycielskich, szkół powszechnych i chórów amatorskich: na chór mieszany ze szczególnym uwzględnieniem skali głosów chłopięcych w myśl programu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tytuł oryginalny: Hosanna: zbiorek pieśni kościelnych dla użytku młodzieży szkół średnich, seminarjów nauczycielskich, szkół powszechnych i chórów amatorskich: na chór mieszany ze szczególnym uwzględnieniem skali głosów chłopięcych w myśl programu Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Czech, Jan Joachim (słowa, muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czech Jan Uzupełnienie: do słów własnych i dawniejszych muzykę napisał Jan Czech Obsada instrumentalna: chór mieszany a cappella

Część:

Z. 1, Pieśni adwentowe i kolędy

Data wydania:

1929

Miejsce wydania:

Nowy Sącz: Czech, Jan Joachim; Kraków: Muzyka i Śpiew

Data druku:

28 października 1929

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia „Głosu Narodu”

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5124 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 20 stron o wymiarach 23 na 16 cm. Został dopuszczony do wydania przez cenzora ks. Józefa Kaczmarczyka 28 października 1929 co potwierdza formuła umieszczona na odwrocie karty tytułowej: nihil obstat. Natomiast druk opisywanego egzemplarza został zatwierdzony przez wikariusza generalnego biskupa Stanisława również 28 października 1929 r. Publikacja wydana nakładem autora. Skład główny: Muzyka i Śpiew.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.