Sześć pieśni z Sądeczyzny

Zgłoszenie do artykułu: Sześć pieśni z Sądeczyzny

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Sześć pieśni z Sądeczyzny Czech, Jan Joachim (opracowanie)
Pilecka, Ligia (redakcja)
Darkow, Andrzej (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czech Jan Obsada instrumentalna: chór męski a capella

Seria:

Polska Pieśń Ludowa, 40

Data wydania:

1966 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

marzec 1966

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 5844

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1966 : 102

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 24 strony o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 14 stycznia 1966 r. Na ostatniej stronie zamieszczono spis numerów, które ukazały się w tej serii: 1–40. Publikacja zawiera następujące utwory:

W pustym lesie;

Posła na wesele;

W Dunajcu woda;

Pani młodo, wyjdze do nas;

Już ci do ślubu;

Wesele się końcy.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.