W zielonym Zoo

Zgłoszenie do artykułu: W zielonym Zoo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W zielonym Zoo Czekalla, Jan (muzyka)
Tylczyński, Andrzej (słowa)
Śpiewak, Tomasz (opracowanie)
Kowalski, Andrzej (projekt okładki)
Pilecka, Ligia (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czekalla Jan, Tylczyński Andrzej Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Tytuł:

Kramarz Śpiewak, Tomasz (muzyka)
Szewczyk, Czesław (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Śpiewak Tomasz, Szewczyk Czesław Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Tytuł:

Klara i ja Śpiewak, Tomasz (muzyka)
Wicz, Michał (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Śpiewak Tomasz, Wicz Michał Obsada instrumentalna: kwartet męski i fortepian

Seria:

Rewelersi Śpiewają, 12

Data wydania:

1962 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

grudzień 1962

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 4836

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1963 : 65

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 36 stron o wymiarach 24 na 17 cm. Oddany do druku 25 października 1962 r. Wydawany w ramach serii pod redakcją Ligi Pileckiej. Projekt okładki Andrzej Kowalski. W publikacji podano data copyright: 1959. Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz numerów, które ukazały się w ramach serii: 1–12.

Dostęp
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.