Kołobrzeskie pierścienie

Zgłoszenie do artykułu: Kołobrzeskie pierścienie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Kołobrzeskie pierścienie Czuba, Władysław (opracowanie)
Kwiatkowski, Julian (opracowanie)
Kucewicz, Ryszard (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czuba Władysław, Kwiatkowski Julian, Kucewicz Ryszard Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Data wydania:

1986

Miejsce wydania:

Bydgoszcz: „Pomorze”

Miejsce druku:

Bydgoszcz: Prasowe Zakłady Graficzne

ISBN:

8370036341

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 38477 II musicalia

Infomacje

Śpiewnik obejmujący 216 stron o wymiarach 20 na 30 cm.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.