To jest Kraków, mości książę!: subiektywny przyczynek do dziejów ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

To jest Kraków, mości książę!: subiektywny przyczynek do dziejów miasta Czuma, Mieczysław (autor)
Kozioł, Michał (autor)
Mazan, Leszek (autor)
Rożek, Michał (współautor)
Vasina, Dariusz (ilustracje) Oznaczenie autora wg wydawcy: Czuma Mieczysław, Kozioł Michał, Mazan Leszek, Rożek Michał, Vasina Dariusz Uzupełnienie: Mieczysław Czuma, Michał Kozioł, Leszek Mazan; współpraca autorska i konsultacja naukowa Michał Rożek

Data wydania:

2007 (copyright)

Miejsce wydania:

Kraków: Oficyna Wydawnicza Anabasis

ISBN:

9788385931164

Typ publikacji:

wydawnictwo popularne

Infomacje

Kalendarium krakowskich wydarzeń od pradziejów aż po współczesność. Autorzy publikacji postanowili opracować ponad tysiąc ciekawych, drugoplanowych historii, które nigdy nie doczekały się upublicznienia. Publikacja ukazała się nakładem wydawcy.