Toast serdeczny: 12 piosenek napisanych z okazji 30-lecia PRL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Toast serdeczny: 12 piosenek napisanych z okazji 30-lecia PRL Doleżal, Wanda (redakcja)
Idzik, Danuta (redakcja)
Slaska, Maria (redakcja) Oznaczenie autora wg wydawcy: Doleżal Wanda, Idzik danuta, Slaska Maria Obsada instrumentalna: głos z fortepianem oraz fortepian z podpisanym tekstem

Data wydania:

1974 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

1974

Miejsce druku:

Kraków: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Znak wydawniczy:

PWM 7667

Typ publikacji:

druk muzyczny

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 36 stron.