Preghiera z opery Donizettego „Faworyta”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Preghiera z opery Donizettego „Faworyta” Donizetti, Gaetano (muzyka) Oznaczenie autora wg wydawcy: Donizetti Geatano Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Flora: wybór spiewów z towarzyszeniem fortepianu, 36

Data wydania:

1840 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Warszawa

Miejsce druku:

Warszawa: Henri Hirszel

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 2424 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 4 strony. Zawiera tekst utworu w języku polskim i francuskim. Incipit utworu: Naśladuj litościwe nieba. Incipit utworu w języku francuskim: Fernand imite, la clemence du cielWydany jako dodatek nr 9 do czasopisma „Zefir”. Na ostatnie stronie spis śpiewów składających rok pierwszy dziennika muzycznego Flora.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.