Marsz młodych

Zgłoszenie do artykułu: Marsz młodych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz młodych Drège-Schielowa, Łucja (muzyka)
Rajter, Henryk (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Drège-Schielowa Łucja, Rajter Henryk Obsada instrumentalna: głos z fortepianem

Seria:

Festiwal Muzyki Polskiej, 20 a

Data wydania:

1950

Miejsce wydania:

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Data druku:

listopad 1950

Miejsce druku:

Kraków: Państwowe Krakowskie Zakłady Graficzne 22

Znak wydawniczy:

PWM 652

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska [akc.] 1951 : 303

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 6 stron o wymiarach 35 na 25 cm. Oddany do druku i ukończony w listopadzie 1950 r. Incipit utworu: Więc razem naprzód młodzi, hej! Na ostatniej stronie zamieszczono wykaz numerów, które ukazały się w tej serii.

Dostęp
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.