Paziowie królowej Marysieńki: opera komiczna w 2-ch aktach. 1. Se...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Paziowie królowej Marysieńki: opera komiczna w 2-ch aktach Duniecki, Stanisław (muzyka)
Duniecki, Paweł (słowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Duniecki Stanisław, Duniecki Paweł Obsada instrumentalna: głos z towarzyszeniem fortepianu

Część:

1. Serenada

Data wydania:

1870 (około)

Miejsce wydania:

Kraków: Juliusz Wildt

Miejsce druku:

Lipsk: C. G. Röder (sztych, druk)

Znak wydawniczy:

J. 99a W.

Postać zapisu:

partytura

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 766 III musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 3 strony. Wydany nakładem Juliusza Wildta. Incipit utworu.: Alino ranny brzask. Wersja elektroniczna publikacji dostępna w Cyfrowej Bibliotece Jagiellońskiej pod adresem: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/420344/edition/479466/content.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.