W marszu: śpiewnik dla żołnierza polskiego Armii Polskiej na Wsch...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W marszu: śpiewnik dla żołnierza polskiego Armii Polskiej na Wschodzie Dyląg, Adam (opracowanie)
Sandelewski, Wiarosław (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dyląg Adam, Sandelewski Wiarosław

Część:

Z. 1

Seria:

Biblioteka Orła Białego

Data wydania:

1944

Miejsce wydania:

Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury Armii Polskiej na Wschodzie

Miejsce druku:

Jerozolima: Drukarnia oo. Franciszkanów

Typ publikacji:

śpiewnik

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 20164 I musicalia

Infomacje

Na stronie tytułowej widniej podtytuł: zbiór pieśni żołnierskich.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.