Dźwięk: podręcznik do nauki śpiewu dla szkół powszechnych. Cz.1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dźwięk: podręcznik do nauki śpiewu dla szkół powszechnych Dziuban, Feliks (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Dziuban Feliks

Część:

Cz.1

Data wydania:

1931

Miejsce wydania:

Kraków: Księgarnia Szkolna w Bochni

Wydanie:

2, poprawione i rozszerzone

Miejsce druku:

Kraków: Akord (sztych, druk)

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5165 II musicalia

Infomacje

Druk muzyczny obejmujący 29 stron o wymiarach 22 x 16 cm. Tytuł pierwszej części podręcznika: Teoria muzyki i śpiewu wraz z planem naukowym i wskazówkami metodycznymi.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.