Bliżej muzyki: encyklopedia

Zgłoszenie do artykułu: Bliżej muzyki: encyklopedia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Bliżej muzyki: encyklopedia Ekiert, Janusz (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Ekiert Janusz

Data wydania:

1994

Miejsce wydania:

Warszawa: Wiedza Powszechna

ISBN:

83-214-0954-7

Typ publikacji:

encyklopedia

Infomacje

Zawiera hasła rzeczowe, będące zbiorem pojęć i zjawisk z zakresu historii, teorii oraz praktyki muzycznej. Obejmuje formy, style, kierunki, techniki kompozytorskie, akustykę, a także instrumentarium. Uzupełnieniem są biografie muzyków, kompozytorów, cytaty wypowiedzi sławnych ludzi.