Alfabet polskiej rozrywki

Zgłoszenie do artykułu: Alfabet polskiej rozrywki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Alfabet polskiej rozrywki Filler, Witold (autor)
Groński, Ryszard Marek (autor)
Wittlin, Jerzy (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Filler Witold, Groński Ryszard Marek, Wittlin Jerzy

Rok wydania:

1974

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

Typ publikacji:

słownik

Infomacje

Słowniczek z hasłami rzeczowymi i osobowymi związanymi z polską estradą, piosenką, radiem oraz telewizją, zawierający – jak zaznaczyli we wstępie autorzy – „oceny jednostronne, stronnicze, a także pozbawione obiektywizmu”.