Śpiewnik kościelny katolicki: największy zbiór pieśni nabożnych z...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Śpiewnik kościelny katolicki: największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy Flasza, Tomasz (opracowanie) Oznaczenie autora wg wydawcy: Flasza Tomasz Obsada instrumentalna: Do śpiewu na 2 głosy.

Część:

Cz. 2

Data wydania:

1937 (data prawdopodobna)

Miejsce wydania:

Kraków: Księgarnia Krakowska

Wydanie:

nowe, poprawione i uzupełnione

Miejsce druku:

Kraków: Drukarnia „Głosu Narodu”

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5545 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny składający się z 420 stron o wymiarach 18 na 13 cm. Część 2 publikacji nosi tytuł: Pieśni o Duchu Św., o Trójcy Przenajświętszej, do Pana Jezusa, na uroczystość Bożego Ciała, Hymni Sacri, O Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Najświętszej Marii Pannie, godzinki, litanie i koronki.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.