Zakochany: tango sentymentalne

Zgłoszenie do artykułu: Zakochany: tango sentymentalne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Zakochany: tango sentymentalne Frachowicz, Feliks (muzyka)
Szczerbiński, Marek (słowa)
Kalicki, Witold (projekt okładki) Oznaczenie autora wg wydawcy: Frachowicz Feliks, Szczerbiński Marek

Rok wydania:

1949

Miejsce wydania:

Warszawa: Wydawnictwo E. Kuthana

Miejsce druku:

St. Rynczak

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 3712 III musicalia

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.