Maria Koterbska: karuzela mojego życia

Zgłoszenie do artykułu: Maria Koterbska: karuzela mojego życia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Maria Koterbska: karuzela mojego życia Frankl, Roman (autor)
Toeplitz, Krzysztof Teodor (przedmowa) Oznaczenie autora wg wydawcy: Frankl Roman, Toeplitz Krzysztof Teodor Uzupełnienie: Roman Frankl ; wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz

Data wydania:

2008

Miejsce wydania:

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

ISBN:

978-83-06-03159-1

Typ publikacji:

biografia

Infomacje

Biografia i równocześnie bardzo osobista opowieść o jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek, stworzona przez syna Marii Koterbskiej, aktora, piosenkarza oraz kompozytora, Romana Frankla.