10 chórów na 4 głosy męskie

Zgłoszenie do artykułu: 10 chórów na 4 głosy męskie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

10 chórów na 4 głosy męskie Fuk, Feliks (autor) Oznaczenie autora wg wydawcy: Fuk Feliks Obsada instrumentalna: Na 4 głosy męskie.

Data wydania:

1886 (przed)

Postać zapisu:

głosy

Typ publikacji:

druk muzyczny

Sygnatura:

Biblioteka Jagiellońska 5922 I musicalia

Infomacje

Druk muzyczny stanowiący łącznie 105 stron o wymiarach 11 na 14 cm. Na całość publikacji składają się 4 głosy, z których każdy został opublikowany osobno a poszczególne głosy obejmują kolejno:

– Tenor 1: 32 strony;

– Tenor 2: 24 strony;

– Bas 1: 25 stron;

– Bas 2: 24 strony.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.